15399022_10209839704843738_1195382758_o-kopie-2

SYSTEMATIC FANS ~ Czech & Slovak Fan Club of DREAM THEATER (dále jen FanClub SF nebo jen SF)  je dobrovolný, nepolitický, zájmový klub, který sdružuje příznivce nejlepší kapely ve Vesmíru 😀 z České a Slovenské republiky, bez ohledu na věk, povolání, pohlaví, politickou aj. příslušnost a zaměřuje se na spolupráci s DREAM THEATER (dále jen DT) v oblasti propagace a podpory jejich profesionálních aktivit.

FanClub SF slouží k tomu, aby zde uživatelé a registrovaní členové mezi sebou konverzovali, sdíleli informace, zážitky, fotografie..

Je zde zakázáno jakýmkoliv způsobem interpreta nebo ostatní členy a uživatele urážet, pomlouvat, tapetovat FanClub SF odkazy, smajlíky, opakujícím se textem a podobně. Dále je zakázáno psát vzkazy obsahující sexuální podtext.

Uživatelé se nesmí vydávat za administrátora webu nebo za správce fanklubu. Je zde zakázána jakákoliv činnost, která je v rozporu se zákony České a Slovenské republiky.

 

I. Členové Fanklubu

čl. 1

Členství ve FanClubu SF je dobrovolné. Členem se může stát každý, kdo souhlasí s těmito Pravidly a zajímá se o činnost skupiny DT. Pokud  budou uvedená Pravidla porušena, má Admin/Zodpovědný redaktor právo smazat příspěvky, které pravidla porušují. Při opakovaném porušení Pravidel bude člen vyloučen nebo může být zablokován jeho účet.

čl. 2

Členem se může stát kdokoliv s trvalým bydlištěm na území ČR & SK a to na základě osobní přihlášky, kterou je potřeba zaslat řádně vyplněnou buď poštou, elektronicky nebo osobně komukoliv z Vedoucího Teamu. Členství je platné ode dne kladného rozhodnutí o přijetí člena do FanClubu SF, člen bude informován na kontaktní e-mail, uvedený v Registračním formuláři.

čl. 3

Člen má právo:

– účastnit se akcí pořádaných FanClubem SF

– být informován o profesionální činnosti DT (informovaností se rozumí i přístup do členské části webových stránek SF)

– podávat nápady a návrhy na zlepšení práce SF

– aktivně se podílet na tvorbě a podpoře FanClubu SF

čl. 4

Člen je povinnen:

– chovat se tak, aby nebylo poškozováno jméno a image DT a FanClubu SF

– respektovat a dodržovat Pravidla SF

čl. 5

Členství ve fanklubu zaniká v případě, že:

– člen požádá o zrušení svého členství

– člen závažně poruší Pravidla FanClubu SF

čl. 6

Všichni členové jsou evidováni v interní databázi FanClubu. Veškeré osobní údaje slouží čistě pro vnitřní potřeby evidence členů Fanclubu SF, nebudou nikde sdíleny nebo šířeny bez vědomí a souhlasu jeho majitele.

 

II. Organizační struktura Fanklubu

 čl. 7

Vilma Pařenicová | Praha, ČR

Martin Driensky | Bratislava, SK

Vedoucí Team může být obsazen dalšími členy, kteří si svou aktivitou získají důvěru. 🙂

čl. 8

Vedoucí Team má právo:

– zastupovat členy FanClubu SF v jednání s DT, jejich zastupující agenturou a webmasterem oficiálního webu

– rozhodovat o přijetí a vyloučení členů

čl. 9

Vedoucí Team má povinnost:

– prostřednictvím vydávaných tiskovin, e-mailových zpráv nebo webových stránek informovat členskou základnu o profesionální činnosti DT a o činnosti FanClubu SF

– přijímat a projednávat návrhy a stížnosti členů FanClubu SF

– dodržovat dohodnutý způsob spolupráce s DT, s jejich zastupující agenturou a webmasterem oficiálního webu

 

III. Ostatní

 čl. 10

Za správnou a přehlednou evidenci členů a zodpovídá Vedoucí Team SF.

 

Práva skupiny Dream Theater

DT a jejich zastupující agentura stanovují způsob spolupráce s FanClubem a poskytují Vedoucímu Teamu informace o jeho profesionální činnosti.

Pravidla FanClubu SF mohou být dle aktuálního vývoje dodatečně upravena, aniž  by zásadním způsobem ovlivnila chod, směr, cíl a ducha FanClubu SF.

Registrační formulář (editovatelný formát PDF nám zasílejte na kontaktní údaje v sekci Kontakty)